Jūsu parādsaistības ir virs 5000 EUR

Jums šķiet, ka maksātnespējas process ir sarežģīts, nesaprotams un dārgs process,kura sekmīgai norisei ir nepieciešamas lielas juridiskās izmaksas un kura sekmīgs rezultāts nemaz nav garantēts.


Tā nav taisnība.


Mēs palīdzēsim jums viegli atbrīvoties no kredītiem/parādiem un


JŪS iegūstāt

Bankas konti –

DARBOJAS

Lielāka daļa no ienākumiem –

SAGLABĀTI (2/3)

Pēc noteikta termiņa parādi –

DZĒSTI (12-36 men.)

Parādi –

NEAUG

Ikmēneša izdevumi –

PAREDZAMIE (1/3)

Garantija –

100% (pieredze no 2011 gada)

Iesniedziet pieprasījumu
Kāpēc nepieciešama jurista palīdzība maksātnespējas procesa laikā?

Šodien maksātnespējas procesa rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no jurista, kas pārstāv parādnieku, profesionalitātes. Pirmais un svarīgākais uzdevums pirms pieteikuma iesniegšanas ir izpētīt parādnieka darbību vēsturi – vai tur nav bijušas kādas rīcības, kas var būt pretrunā ar labvēlīgu maksātnespējas procesa iznākumu.

 

Jurists pārzina maksātnespējas procesu reglamentējošās tiesību normas, maksātnespējas procesa norisi, kā arī atsevišķas nianses, kas ir ļoti būtiskas gan pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, gan arī maksātnespējas procesa laikā.

Kas ir Fiziskas personas Maksātnespēja?

Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus un dot iespēju parādniekam tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

 

Fiziskās personas maksātnespējas process dod iespēju nemaksāt parādus un tiek apturēta izpildu lietvedība parādu piedziņas lietās un apstājas procentu un līgumsodu pieaugums.

Kas var izmantot fizisko personu maksātnespēju?

Fiziskās personas maksātnespējas procesu var uzsākt jebkura pilngadīga fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs, bet nav individuālais komersants ar sekojošiem nosacījumiem:

 

Persona, kuru ir skārušas finansiālas grūtības:
parādsaistības, kuras pārsniedz 5000 eiro un tām ir iestājies izpildes termiņš, bet personai nav iespēju tās nokārtot;

 

Parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 eiro, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un ar pierādāmiem apstākļiem personai nebūs iespējams tās nokārtot.

Kādas ir maksātnespējas procesa uzsākšanas un ikmēneša izmaksas?

Izmaksas uzsākot maksātnespējas procesu:

 

1. Maksātnespējas depozīts 2 minimālo mēnešalgu apmērā – 1000,- EUR.

 

2. Valsts nodeva – 70,- EUR.

 

3. Ikmēneša maksājumi kreditoriem – 1/3 daļa no parādnieka ienākumiem pēc nodokļu samaksas, bet ne mazāk kā 1/3 daļa apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī pirms nodokļu samaksas – minimāli 166,67-EUR/mēn.

 

4. Juridisko pakalpojumu izmaksas ir atkarīgas no lietas sarežģītības par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un juridiskā atbalsta sniegšanu visa procesa laikā.

Vai ir fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas ierobežojumi?

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams vai pārtraucams personai:

 

• kura pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;

 

• kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums kriminālprocesā;

 

• kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros dzēstas saistības;

 

• kurai pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums kriminālprocesā, ar kuru konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas;

 

• kurai pēdējā gada laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, nedzēšot saistības.

Kāda ir fizisko personu maksātnespējas procesa kārtība?

Fizisko personu maksātnespējas procesa kārtībā:

 

1. Informācijas iegūšana/apkopošana par visiem esošajiem kreditorparādiem

 

2. Iepazīšanās ar lietas materiāliem, tiesiskais novērtējums, dokumentu sagatavošana

 

3. Dokumentu iesniegšanā tiesā

 

4. Tiesa izskata iesniegtos dokumentus diennakts laikā

 

5. 7 darba dienu laikā tiesa pasludina personas maksātnespēju un ieceļ maksātnespējas administratoru.

 

6. Aptuveni 10 dienu laikā pēc maksātnespējas pasludināšanas administrators sazinās ar parādnieku un pieprasa sniegt informāciju par ienākumiem, kā arī kustamās un nekustamās mantas esamību.

 

7. Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv secīgi no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras.

 

8. Bankrota procedūras ietvaros tiek realizēta visa parādnieka manta (ja tāda ir), un no tās realizācijas iegūtie līdzekļi novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai.

 

9. Saistību dzēšanas procedūras ietvaros tiek sastādīts maksājumu grafiks, sakaņā ar kuru 1/3 daļa no parādnieka ienākumiem tiek novirzīta kreditoru prasījumu apmierināšanai, un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiek dzēstas visas šīš procedūras ietvaros nesegtās saistības.

Uzdodiet mums jautājumu, aizpildot kontaktformu zemāk!