Parādsaistības ir no 500 – 5000 EUR

Jums šķiet, ka maksātnespējas process ir sarežģīts, nesaprotams un dārgs process,kura sekmīgai norisei ir nepieciešamas lielas juridiskās izmaksas un kura sekmīgs rezultāts nemaz nav garantēts.


Tā nav taisnība.


Mēs palīdzēsim jums viegli atbrīvoties no kredītiem/parādiem un


JŪS iegūstāt

Bankas konti –

DARBOJAS

Ienākumiem –

SAGLABĀTI VISI

Pēc noteikta termiņa parādi –

DZĒSTI ( 6 mēnesī )

Parādi –

NEAUG

Ikmēneša izdevumi –

NAV

Garantija –

100% (pieredze no 2011 gada)

Iesniedziet pieprasījumu
Kas var būt atbrīvots no parādsaistībām?

Tu vari tikt atbrīvots no parādsaistībām, ja:

 

 • tava parāda kopējā summa ir 500 – 5000 euro un parādsaistības izriet no patērētāja kreditēšanas līguma;

 

 • tev nav iespēju nokārtot šīs parādsaistības, kurām iestājies izpildes pienākums;

 

 • tu pēdējos 12 mēnešus esi bijis Latvijas Republikas nodokļu maksātājs;

 

 • tev pēdējos 12 mēnešus ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijā, un tu saņem sociālos maksājumus no budžeta līdzekļiem (piemēram, pensija, pabalsts, atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību);

 

 • tavi mēneša vidējie ienākumi pēdējo 12 mēnešu laikā, neieskaitot bērnu pabalstu, nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (šobrīd 500 euro) apmēru;

 

 • tev nav kreditoru, kuru prasījums nodrošināts ar hipotēku vai komercķīlu;

 

 • tev nav mantas ārpus Latvijas;

 

 • tev pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz trīs mēnešus ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss;

 

 • tu neesi reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs.
Vai ir iespēja, ka mani neatbrīvos no parādsaistībām?

Tevi neatbrīvos no parādsaistībām:

 

 • kuras radušās pēdējo triju mēnešu laikā;

 

 • kuru segšanai novirzīti līdzekļi mazāk nekā 20 % apmērā no parāda sākotnējā apmēra;

 

 • kurās tava atbildība ir aprobežota ar kreditoram ieķīlātu lietu.
Vai var atsaukt pieteikumu?

Tu vari rakstiski atsaukt savu pieteikumu 14 dienu laikā no tā iesniegšanas zvērinātam notāram.

 

Ja tu neatsauksi pieteikumu, tad tas tiks uzskatīts par pieņemtu un tiek apturēta izpildu lietvedība parādu piedziņas lietās un apstājas procentu un līgumsodu pieaugums.

Kādi ir nosacījums atbrīvošanai no parādsaistībām?

Lai tu tiktu atbrīvots no parādsaistībām, Tev ir pienākums sešu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas apgūt Nodarbinātības valsts aģentūras organizētos finanšu prasības kursus.

Ka notiek atbrīvošana no parādsaistībām?

Zvērināts notārs pieņems lēmumu par tavu atbrīvošanu no parādsaistībām pēc tam, kad:

 

 • konstatēs tavu atbilstību Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajām prasībām;

 

 • konstatēs, ka nav neatrisinātu kreditoru iebildumu, par kuriem būtu celta prasība tiesā;

 

 • saņems informāciju no Nodarbinātības valsts aģentūras par to, ka esi apguvis finanšu prasības kursus.
Uzdodiet mums jautājumu, aizpildot kontaktformu zemāk!