Pakalpojumi

Fiziskās personas maksātnespēja

 

• Maksātnespējas procesa dokumentu sagatavošana, pieprasīšana un apkopšana

 

• Dokumentu un pieteikumu sagatavošana tiesai

 

• Saistību dzēšanas plāna sastādīšana

 

• Komunikācija ar administratoru u.c.

Iesniedziet

Juridiskās personas maksātnespēja

 

• Dokumentu pieprasīšana

 

• Pieteikuma sagatavošanu

 

• Atbildes sagatavošana uz maksātnespējas procesa administratoru pieprasījumu

 

• Atbildes sagatavošana uz kreditoru priekšlikumu par juridiskās personas maksātnespējas procesu

Iesniedziet

Parādnieku aizstāvēšana

 

 

  • Parādnieka aizstāvēšana tiesā,

 

 

  • Parādnieka aizstāvēšana valsts un
    pašvaldības iestādēs,

 

  • Parādnieka aizstāvešana kredītiestādēs
Iesniedziet

Parādu piedziņa

 

• Pārrunas ar parādniekiem

 

• Pretenziju, izlīgumu sagatavošana

 

• Tiesai iesniedzamo dokumentu sagatavošana

 

• Pārstāvība tiesā u.c.

Iesniedziet

Uzņēmumu reģistrēšana/
likvidācija

 

• Dokumentu noformēšana

 

• Izmaiņu reģistrēšana

 

• Pārstāvība Uzņēmumu reģistrā

 

• Bankas norēķinu konta atvēršana

 

• Norēķinu konta atvēršana maksājumu sistēmā

 

• Pilnā spektrā Uzņēmuma serviss Latvijā

 

• Uzņēmumu likvidācija u.c

 

Iesniedziet

Dokumentu sagatavošana

 

• Līgumu sagatavošana un koriģēšana

 

• Visa veida pieteikumu, atbilžu, pieprasījumu sagatavošana

 

• Pārstāvība administratīvajā vai civilajā procesā

 

• Administratīvo aktu apstrīdēšana

 

• Interešu aizstāvība tiesā, valsts un pašvaldības iestādēs u.c

Iesniedziet
Uzdodiet mums jautājumu, aizpildot kontaktformu zemāk!